REGLEMENT !!!!!!!!

1/   Bij het ontmoeten van andere clubs in het verkeer,op meetings of in het uitgaansleven vragen

      wij vriendelijk de clubnaam eer aan te doen door vriendelijk te reageren.

      Alleen zo kunnen we een goede samenwerking tussen de clubs verwezenlijken.

2/   Alle clubs gaan kapot aan roddels en schijnheilig gedoe.

      Hier moet geen tekeningetje bij  gemaakt worden!!!

3/   Op vergaderingen vragen we (vriendelijk) om de GSM af te leggen.

      Blijft die toch aan liggen en we zien dat je ermee bezig bent of hij gaat af dan moet je 50 cent in het zwijntje steken.

4/   Heb respect voor elkaar zoals je voor jezelf hebt.Ook voor de wagens.

5/   We dulden geen dronkenschap of druggebruik op een meeting.

6/   Hou je commentaar voor jezelf (op gebied van de wagens).

7/   We hebben een goed clublokaal. houd de naam st-benedictus dan ook zuiver.Produceer niet teveel  db’s voor de deur en die gierende banden mag je ook thuis laten. hou je er niet aan dan gaat  er ook 50€cent naar het zwijntje

8/   Onze slogan is : samen uit,samen thuis.

9/   We vragen om maar in 1 club te gaan.gelieve dan ook geen reclame van andere clubs op de wagen te kleven

10/  Gelieve stipt op de afgesproken plaats te zijn.

      Er wordt een wachttijd voorzien van 15minuten.

      We wachten enkel langer als we telefonisch contact hebben gehad.

11/  Gelieve na de meeting nog mee te gaan naar het clublokaal voor een consumptie.

      Uit sympathie.(geen verplichting)

12/  Het clublokaal is een jeugdcafé, maak er een zwijnenstal van

13/  We vragen enkel te parkeren waar je mag.De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld  voor foutparkeerders

14/  Iedereen is VERPLICHT van enkele meetings mee te doen.

15/  Als er rest is in de clubpot dan blijft dat erin.

      Dit wordt nauwkeurig bijgehouden door het bestuur.

16/  De club is op geen enkele wijze gerechtelijke of gedeeltelijke wijze aansprakelijk.

17/  Het reglement kan mondeling gewijzigd worden.

18/  voor verdere informatie zie website

19/  De club behoud zich het recht iemand het lidmaatschap te ontzeggen zonder terug

      inning van het lidmaatschapsgeld.

      laatste update van dit reglement op 10 Maart 2009 in overleg met het bestuur